Các dịch vụ của chúng tôi

Bảo Hiểm

Đăng ký miễn phí Medicare advantage, bảo Hiểm Obama Care miễn phí. Các loại Bảo Hiểm Sức Khỏe và Bảo Hiểm Răng. Bảo Hiểm Xe, Nhà và Cơ Sở Thương Mại. Bảo Hiểm Nhân Thọ. Mở Chương Mức Đầu Tư cho con học Đại Học và Đầu Tư Về Hưu,Bảo hiểm lũ lụt BẢO HIỂM BAO HÀM CÁ NHÂN (PERSONAL UMBRELLA) có thể cung cấp sự bảo hiểm về hạn mức trách nhiệm pháp lý cao hơn 1 triệu đôla trở lên so với các hạn mức trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm cơ bản của quý khách. Hợp đồng bảo hiểm gói doanh nghiệp cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho nhiều nghành kinh doanh khác nhau.Bồi thường tai nạn lao động.

Địa Ốc

Mua bán nhà, chung cư, đất đai, cơ sở thương mại và trại gà. Chuyên đăng nhà bán short sale, Kết quá tốt và nhanh chóng. Làm hợp đồng cho thuê hoặc chuyển nhượng tài sản.Chuyên đăng nhà cho thuê, làm hợp đồng cho thuê nhà, và giúp khách hàng lập hồ sơ kiện người mướn nhà ra tòa nếu cần.

Tài trợ địa ốc

Giúp quí khách vay tiền mua nhà hoặc tài trợ (Refinance) với lải suất thấp nhất, thủ tục nhanh chóng. FHA Loan Streamline Refinance không tốn lệ phí hoặc lệ phí rất thấp. Đặc biệt lập hồ sơ xin giảm tiền nhà theo chương trình LOAN MODIFICATION cho những chủ nhà đang gặp khó khăn hoặc mất việc làm.

Khai Thuế

Nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Nhận làm W2, Form 1099, làm sổ sách kế toán hàng tháng

Di Trú

Chuyên làm tất cả các hồ sơ bảo lãnh gia đình, vợ chồng, hôn phu, hôn thuê, du lịch và du học. Làm thẻ thường trú ( thẻ xanh ). Công hàm độc thân, hồi hương, Passort, Visa. Đặc biệt làm hồ sơ Thi Quốc Tịch tiếng việt và xin miễn phí cho người già và tàn tật.

Dịch Vụ Xã Hội

Lập hồ sơ tiền hưu, tiền SSI, Medicaid, PeachCare, TANF, Food stamps, Child Support. Đặc biệt xin miễn tiền Medicare Premium cho người già.

Hãy Liên Lạc Với Chúng Tôi Để Biết Thêm Chi Tiết

Điện Thoại

678-765-1804

678-466-6032

Email us

dichvuchauphan@gmail.com

Phanservices@gmail.com