Trong lĩnh vực địa ốc:

  • Mua bán nhà, chung cư, đất đai, cơ sở thương mại và trại gà.
  • Chuyên đăng nhà cho thuê, làm hợp đồng cho thuê nhà, và giúp khách hàng lập hồ sơ kiện người mướn nhà ra tòa nếu cần
  • Làm hợp đồng cho thuê hoặc chuyển nhượng tài sản.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng ca chúng tôi:

 6017 WESTERN HILLS DR, STE.102, NORCROSS, GA 30071

Đin Thoi:678-765-1804 hoc 678-466-6032

Email: dichvuchauphan@gmail.com hoc phanservices@gmail.com