Xin Visa Du Lịch

 

Visa du lịch Mỹ là visa không định cư cho những người muốn nhập cảnh vào Mỹ tạm thời vì mục đích kinh doanh (B1), du lịch hoặc khám chữa bệnh (B2) hoặc kết hợp cho cả 2 mục đích trên (B1/B2).

Điều Kiện xin Visa Du Lịch Mỹ
Đương đơn phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể, hội đủ điều kiện xin visa du lịch Mỹ theo quy định của Luật Nhập Cư và Quốc Tịch. Viên chức lãnh sự tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán sẽ quyết định xem bạn có đủ điều kiện xin visa hay không.

Xin visa du lịchGiả định theo pháp luật là mỗi đương đơn xin visa du lịch Mỹ đều có ý định nhập cư. Do đó, người nộp đơn xin visa du lịch phải vượt qua giả định này bằng cách chứng minh rằng:

– Mục đích chuyến đi của họ đến Mỹ là để kinh doanh, du lịch hoặc khám chữa bệnh.
– Họ có kế hoạch ở lại trong một thời gian giới hạn cụ thể.
– Bằng chứng về tài chánh để trang trải chi phí ở Mỹ.
– Bằng chứng ràng buộc về mối quan hệ xã hội và kinh tế ở nước ngoài.
– Họ có một nơi cư trú bên ngoài nước Mỹ cũng như mối quan hệ ràng buộc khác để đảm bảo rằng họ sẽ quay trở về nước khi kết thúc chuyến viếng thăm.

Văn phòng chúng tôi có thể giúp chuẩn bị thư mời và bảo trợ tài chánh cho thân nhân ở Mỹ. Văn Phòng chúng tôi tại Việt Nam có thể giúp đăng ký lịch hẹn cho buổi phỏng vấn và chuẩn bị các tài liệu cũng như điền đơn xin visa du lịch Mỹ cho quý vị.

THỜI GIAN CHỜ ĐỢI:
Quá trình mời và bảo trợ cho một người đi du lịch thường mất khoảng 1 tháng.

TÀI LIỆU CẦN THIẾT CHO NGƯỜI BẢO TRỢ (NẾU CÓ)
– Bản sao tờ khai thuế thu nhập gần đây nhất.
– Bản sao 2 phiếu lãnh lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh ( Nếu tự kinh doanh)
– Bản sao bằng quốc tịch, thẻ xanh, hộ chiếu hoặc khai sanh Mỹ.

LỆ PHÍ PHỎNG VẤN: $160.00

Văn phòng ca chúng tôi:

 6017 WESTERN HILLS DR, STE.102, NORCROSS, GA 30071

Đin Thoi:678-765-1804/678-466-6032

Email: dichvuchauphan@gmail.com/Phanservices@gmail.com