Visa Làm Việc Tôn Giáo ( R1 )

 

Visa theo diện tôn giáo (R) cho phép những người muốn đến Mỹ để làm việc trong phạm vi tôn giáo trên cơ sở tạm thời.

Visa làm việc tôn giáo (R1)Những người làm việc tôn giáo gồm những người được uỷ quyền bởi một tôn giáo đó tiến hành nghi thức tôn giáo và thực hiện các nhiệm vụ khác, thường được thực hiện bởi các thành viên có thẩm quyền thuộc hàng giáo sĩ của tôn giáo đó hoặc người làm việc tham gia vào công việc liên quan đến tôn giáo.

– Người nộp đơn phải là một thành viên của một giáo phái tôn giáo có một tổ chức tôn giáo thực sự phi lợi nhuận ở Mỹ.
– Các giáo phái tôn giáo đó phải được miễn thuế hoặc hội tụ đủ điều kiện được miễn thuế.
– Người nộp đơn đã là thành viên của giáo phái trong 2 năm trước liền trước khi nộp đơn xin visa làm việc tôn giáo.

Người nộp đơn đang có kế hoạch làm việc như một người làm mục vụ của giáo phái đó, hoặc công việc công giáo liên quan, tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận (hoặc là một tổ chức liên kết được miễn thuế). Visa R1 không yêu cầu đương đơn chứng minh rằng họ không có ý định định cư ở lại. Tuy nhiên, họ phải rời khỏi Mỹ khi hết hạn tình trạng hợp pháp.

 

Văn phòng ca chúng tôi:

 6017 WESTERN HILLS DR, STE.102, NORCROSS, GA 30071

Đin Thoi:678-765-1804/678-466-6032

Email: dichvuchauphan@gmail.com/Phanservices@gmail.com