Xin Thẻ Xanh Ở Lại Mỹ

 

Xin thẻ xanh ở lại Mỹ là một thủ tục cho phép công dân nước ngoài hiện đang ở Mỹ theo diện không di dân (du lịch, du học, làm việc…) nộp hồ sơ thay đổi tình trạng qua tình trạng thường trú nhân (xin thẻ xanh). Công dân nước ngoài đến Mỹ trong tình trạng visa không di dân có thể xin thẻ xanh nếu họ hội đủ điều kiện cần thiết là:

  • Họ phải có hồ sơ bảo lãnh mà visa đã đáo hạn
  • Họ vẫn đang trong tình trạng hợp pháp (trừ trường hợp vợ/chồng, con nhỏ và cha mẹ của công dân Mỹ)
  • Họ không trong trường hợp bị cấm nhập

Đổi thẻ xanh 2 năm qua thẻ xanh vĩnh viễnThủ tục xin thẻ xanh bao gồm nộp đơn vào sở di trú để xin chuyển đổi visa, lăn tay, và buổi phỏng vấn với sở di trú trước khi được cấp thẻ xanh. Tại buổi phỏng vấn, đương đơn phải sẵn sàng để chứng minh rằng mối quan hệ vợ chồng của họ lại thật sự.

Văn phòng chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị hoàn thành hồ sơ xin thẻ xanh mà Sở Di Trú yêu cầu và tư vấn cho quý vị về hồ sơ liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ xin thẻ xanh. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ xin thẻ xanh được chấp thuận trong khoảng thời gian Sở Di Trú xử lý hồ sơ. Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung. Văn phòng chúng tôi sẽ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với Sở Di Trú bao gồm những bằng chứng cần thiết.

THỜI GIAN YÊU CẦU:
Thời gian chờ đợi cho hồ sơ xin thẻ xanh tại thời điểm này khoảng từ 3 – 5 tháng.

HỒ SƠ YÊU CẦU:
Vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi để biết được các giấy tờ cần thiết vì mỗi loại giấy tờ sẽ phụ thuộc vào từng mối quan hệ giữa người bảo lãnh và đương đơn.

PHÍ BẢO LÃNH NỘP CHO USCIS:
– Phí nộp đơn thay đổi tình trạng di trú: $1,070
– Phí nộp hồ sơ bảo lãnh: $420

 

Văn phòng ca chúng tôi:

 6017 WESTERN HILLS DR, STE.102, NORCROSS, GA 30071

Đin Thoi:678-765-1804/678-466-6032

Email: dichvuchauphan@gmail.com/Phanservices@gmail.com