Công Dân Mỹ Bảo Lãnh Con Cái

 

Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con của mình qua Mỹ để định cư. Công dân Mỹ bảo lãnh cho con có 3 trường hợp: một là, công dân Mỹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi ( hay còn gọi là con nhỏ của công dân Mỹ or child of U.S. citizen). Hai là, công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa có gia đình. Ba là, công dân Mỹ bảo lãnh con đã có gia đình.

1. Công dân Mỹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi.

Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi chưa có gia đình ( hay còn gọi là con nhỏ của công dân Mỹ or child of U.S. citizen). Trường hợp công dân Mỹ bảo lãnh cho con nhỏ không bị giới hạn bởi số lượng visa hàng năm, điều đó có nghĩa rằng visa của hồ sơ bảo lãnh có hiệu lực ngay lập tức không cần chờ đợi.

Điều quan trọng quý vị cần biết là khi bảo lãnh con nhỏ dưới 21 tuổi thì mốc 21 tuổi được tính vào ngày nộp đơn, có nghĩa là nếu một công dân Mỹ bảo lãnh cho con vào lúc cháu bé được 20 tuổi 11 tháng 29 ngày vẫn được tính là cháu dưới 21 tuổi mặc dù khi đến ngày phỏng vấn cháu đã trên 21 tuổi.

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH CHO CON DƯỚI 18 TUỔI

Ưu tiên đặc biệt đối với trường hợp công dân Mỹ bảo lãnh cho con nhỏ dưới 21 tuổi là nếu như người con dưới 18 tuổi thì quý vị không cần làm hồ sơ bảo trợ tài chánh, ko cần nộp giấy thuế cũng như chứng minh thu nhập vì sau khi cháu bé qua đến Mỹ có thể nộp đơn xin nhập tịch theo cha mẹ.

2. Công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa có gia đình.
Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình, đơn bảo lãnh này được liệt kê vào diện ưu tiên F1. Ưu tiên này hàng năm sẽ bị giới hạn số lượng hồ sơ có thể qua Mỹ bởi con số đưa ra của luật di trú Mỹ. Chính vì vậy thời gian chờ đợi cho hồ sơ diện này sẽ được quyết định bởi lịch chiếu kháng (visa bulletin) hàng năm. Hiện tại thời gian chờ đợi của hồ sơ diện này khoảng 7 năm, con số này sẽ được thay đổi hàng tháng tùy theo lịch visa được công bố với NVC hàng tháng.

3. Công dân Mỹ bảo lãnh con đã có gia đình.
Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con trên 21 tuổi đã có gia đình, đơn bảo lãnh này sẽ được liệt kê vào diện ưu tiên F3. Giới hạn của diện ưu tiên F3 này là 23,400 visa mỗi năm và sẽ được kiểm soát bởi lịch chiếu kháng (visa bulletin). Hiện nay thời gian chờ đợi cho diện F3 khoảng 11 năm, con số này sẽ được thay đổi hàng tháng tùy theo lịch visa được công bố với NVC hàng tháng.

Tham khảo lịch chiếu kháng tại đây:
http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.html

 

Văn phòng ca chúng tôi:

 6017 WESTERN HILLS DR, STE.102, NORCROSS, GA 30071

Đin Thoi:678-765-1804/678-466-6032

Email: dichvuchauphan@gmail.com/Phanservices@gmail.com