Quá trình bảo lãnh hôn thê/ hôn phu

 

Nếu quý vị đã từng ly hôn ở ngoài nước Việt Nam, để nộp được hồ sơ đăng ký kết hôn quý vị phải có bản án ly hôn được chứng thực và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam trước khi được sử dụng ở Việt Nam.
Ghi chú ly hônBộ hồ sơ Ghi Chú Ly Hôn gồm có:

– Tờ khai ghi chú ly hôn

– Giấy ủy quyền (nếu người bên Mỹ không thể về Việt Nam để nộp hồ sơ)

– 1 bản photo thẻ xanh hoặc hộ chiếu

– 1 bản photo quyết định ly hôn

– 1 bản photo hôn thú với vợ/chồng cũ (nếu có)

Thời gian từ khi nộp đến khi có kết quả Ghi chú ly hôn thường khoảng 15-30 ngày. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào từng quận, huyện. Văn phòng di trú  FCG tại Việt Nam có thể giúp quý vị về tiến trình xin ghi chú ly hôn cũng như nộp đơn xin đăng ký kết hôn. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch phù hợp cho quý vị trong thời gian ở Việt Nam.

 

 

Hỏi / Đáp Ghi Chú Ly Hôn

 

Nếu quý vị đã từng ly hôn ở ngoài nước Việt Nam, để nộp được hồ sơ đăng ký kết hôn quý vị phải có bản án ly hôn được chứng thực và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam trước khi được sử dụng ở Việt Nam. Bản án ly hôn được hợp thức hóa này gọi là ghi chú ly hôn.

Hỏi: Tôi phải đến đâu để hợp thức hóa bản án ly hôn?

Đáp: Bản án ly hôn phải được hợp thức hóa bởi Lãnh sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

Hỏi: Nếu không có ghi chú ly hôn tôi có nộp hồ sơ đăng ký kết hôn được không?

Đáp: Nếu không có ghi chú ly hôn bạn không thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn

Hỏi: Mất bao lâu để có kết quả ghi chú ly hôn?

Đáp: Thời gian để có kết quả tùy thuộc vào từng quận/huyện. Trung bình từ 15-30 ngày

Hỏi: Tôi phải gởi bộ hồ sơ ghi chú ly hôn về Việt Nam bao lâu trước khi tôi về Việt Nam?

Đáp: Bạn nên gởi về Việt Nam trước khi bạn về khoảng 30 – 45 ngày

Hỏi: Hồ sơ ghi chú ly hôn bao gồm những gì?

Đáp: Bộ hồ sơ Ghi Chú Ly Hôn gồm có:

– Tờ khai ghi chú ly hôn
– Giấy ủy quyền (nếu người bên Mỹ không thể về Việt Nam để nộp hồ sơ)
– 1 bản photo thẻ xanh hoặc hộ chiếu
– 1 bản photo quyết định ly hôn
– 1 bản photo hôn thú với vợ/chồng cũ (nếu có)
Thời gian từ khi nộp đến khi có kết quả Ghi chú ly hôn thường khoảng 15-30 ngày. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào từng quận, huyện. Văn phòng di trú  FCG tại Việt Nam có thể giúp quý vị về tiến trình xin ghi chú ly hôn cũng như nộp đơn xin đăng ký kết hôn. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch phù hợp cho quý vị trong thời gian ở Việt Nam.

Văn phòng ca chúng tôi:

 6017 WESTERN HILLS DR, STE.102, NORCROSS, GA 30071

Đin Thoi:678-765-1804/678-466-6032

Email: dichvuchauphan@gmail.com/Phanservices@gmail.com