Bảo Trợ Tài Chánh Và Thủ Tục Tại Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NCV)

 

Sau khi được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ của quý vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để được cứu xét. Người bảo lãnh cần chuẩn bị hồ sơ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của quý vị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt nam.

Tại sao người bảo lãnh cần phải làm bộ Bảo trợ tài chánh?

Người bảo lãnh phải hoàn thành bộ bảo trợ tài chánh để cho thấy rằng người được bảo lãnh có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người làm bảo trợ tài chánh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh di dân. Nếu người bảo trợ tài chánh không đáp ứng được yêu cầu này, ngoài người bảo lãnh làm bảo trợ tài chánh chính thì phải có người đồng bảo trợ tài chánh. Người đồng bảo trợ tài chánh cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn đó.

Bảo trợ tài chánh và thủ tục tại trung tâm chiếu kháng quốc gia (NCV)Để làm bộ hồ sơ Bảo trợ tài chánh quý vị cần điền mẫu đơn I-864 và kèm theo những giấy tờ cần thiết của người bảo lãnh là:

– 1 bản sao thuế thu nhập gần nhất
– 1 bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh ( nếu làm chủ)
– 1 bản gốc hay bản sao công chứng giấy hôn thú

Ngoài bộ bảo trợ tài chánh để nộp cho NVC, NVC cũng yêu cầu người được bảo lãnh nộp những giấy tờ sau:

–    Bản sao giấy khai sinh (sao từ phòng hộ tịch, không phải phô tô công chứng)
–    Bản sao giấy kết hôn ( nếu có )
–    Bản sao giấy ly hôn ( sao từ Tòa – nếu có )
–    Bản sao giấy chứng tử của vợ/chồng ( nếu có )
–    Bản copy hộ chiếu
–    2 tấm hình 2 inch x 2 inch hình màu nền trắng
–    Phiếu lý lịch tư pháp số 2
–    Giấy đồng ý cho con đi theo mẹ / cha ( nếu có con dưới 18 tuổi đi cùng mà cha mẹ đã ly hôn )

Thời gian để hoàn thành bộ bảo trợ tài chánh cho đến lúc phỏng vấn thường mất khoảng từ 4 đến 6 tháng.

 

Văn phòng ca chúng tôi:

 6017 WESTERN HILLS DR, STE.102, NORCROSS, GA 30071

Đin Thoi:678-765-1804/678-466-6032

Email: dichvuchauphan@gmail.com/Phanservices@gmail.com